dijous, 5 d’abril del 2012

Exclusió, marginació, integració, #INCLUSIÓ (IV de V)


I avui, seguint amb aquesta sèrie sobre els termes exclusió, marginació, integració i inclusió, la inclusió!

Inclusió (GDLC):
Acció d'incloure

Incloure:
Posar una cosa dins una altra

Inserir:
Fer que una cosa s'introdueixi, sigui inclosa, sigui continguda, dins una altra.


Essent el cercle blau cel la representació gràfica de la societat, es generen dins ella una sèrie de forces centrífugues i centrípetes, provocades per les oportunitats, les desigualtats, la justícia social o la manca d'ella...

Les forces centrípetes són les que generen inclusió, que fan que moltes vegades, col·lectius, persones  excloses, marginades, en risc d'exclusió, tinguin l'oportunitat de sentir-se plenament incloses dins la societat en la que viuen.

D'aquí la necessitat de generar, a través de programes, serveis i equipaments, forces centrípetes que superin les centrífugues per a assolir la inclusió...

Són molts més els matisos que podrien enriquir aquestes definicions, són múltiples els exemples de forces centrífugues, excloents, que generen marginació, i forces centrípetes, integradores, que generen inclusió, però a vegades res millor qui la simplicitat i senzillesa de la definició neutra i asèptica del diccionari.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada