dimecres, 4 d’abril de 2012

Exclusió, marginació, #INTEGRACIÓ, inclusió (III de V)

Segueixo avui amb aquesta sèrie sobre els termes exclusió, marginació, integració i inclusió amb la inclusió.

Integració (GDLC):
Acció d'integrar o integrar-se.

Integrar:
Formar, diferents parts, (un tot).
Fer entrar en un tot com a part integrant.
Sotmetre al procés d'integració.


Essent el cercle blau cel la representació gràfica de la societat, es generen dins ella una sèrie de forces centrífugues i centrípetes, provocades per les oportunitats, les desigualtats, la justícia social o la manca d'ella...

Les forces centrípetes són les que generen integració, que fan que moltes vegades, col·lectius, persones excloses, marginades, en risc d'exclusió, tinguin l'oportunitat d'integrar-se.

D'aquí la necessitat de generar, a través de programes, serveis i equipaments, forces centrípetes que superin les centrífugues per promoure la integració...

Però tal i com podem apreciar, el procés encara no està complert...

I demà, la inclusió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada