dimarts, 3 d’abril del 2012

Exclusió, #MARGINACIÓ, integració, inclusió (II de V)Segueixo avui amb aquesta sèrie sobre els termes exclusió, marginació, integració i inclusió amb la marginació.

Marginació (GDLC):
Acció de marginar o de marginar-se

Marginar:
Dins una comunitat social, donar (a algú) un tracte discriminatori i excloent, impedir la plena integració.
Deixar de banda, ometre, evitar de tractar.


Essent el cercle blau la representació gràfica de la societat, es generen dins ella una sèrie de forces centrífugues i centrípetes, provocades per les oportunitats, les desigualtats, la justícia social o la manca d'ella...

Les forces centrífugues són les que generen marginació, que fan que moltes vegades, col·lectius, persones restin al marge, estiguin, se sentin, marginats...

D'aquí la necessitat de generar, a través de programes, serveis i equipaments, forces centrípetes que superin les centrífugues per vèncer la marginació...

I demà, la integració.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada