dilluns, 2 d’abril de 2012

#EXCLUSIÓ, marginació, integració, inclusió (I de V)

Aquesta setmana recupero 4 simples definicions de diccionari sobre els termes exclusió, marginació, integració i inclusió en un viatge que transita, d'una manera simple i gràfica, de l'exclusió a la inclusió.

Exclusió (GDLC):
Acció d'excloure o excloure's

Excloure:
Treure (algú o alguna cosa) d'una banda, d'una cosa, etc., com no devent participar-hi més
Privar l'admissió o l'entrada d'algú o alguna cosa, refusar-li la participació.

Essent el cercle blau la representació gràfica de la societat, es generen dins ella una sèrie de forces centrífugues i centrípetes, provocades per les oportunitats, les desigualtats, la justícia social o la manca d'ella...

Les forces centrífugues són les que generen exclusió, que fan que moltes vegades, col·lectius, persones en resultin excloses. D'aquí el concepte de risc d'exlusió...

D'aquí la necessitat de generar, a través de programes, serveis i equipaments, forces centrípetes que superin les centrífugues per combatre l'exclusió...

I demà, la marginació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada