dilluns, 14 d’agost del 2023

L'ull del Pont: “Pla de Mobilitat Supramunicipal i Sostenible de Girona”


Com ordenar (o reordenar) la mobilitat entre els municipis de l'àrea supramunicipal de Girona per fer-la més saludable, i sostenible i que millori la qualitat de vida de la ciutadania? Aquest és el repte que té el Pla de Mobilitat Supramunicipal i Sostenible de Girona (PMUS-SGI), que agrupa els municipis de Girona, Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix.

Aquest és un pla que es cuina a foc lent, tot i que els darrers mesos sembla que s'ha avivat el foc i el pla s'està accelerant gràcies al procés participatiu que s'ha obert a la ciutadania.

Aquest pla s'inicia a finals de l'any 2020 amb la signatura d'un acord entre els diferents ajuntaments per a redactar, finançar i contractar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Supramunicipal de Girona; en el cas de la capital aquest nou pla naixia també amb la voluntat d'actualitzar el pla de mobilitat anterior, aprovat l'any 2014 exclusivament en clau municipal.

L'àmbit supramunicipal és aquell que tothom reivindica, però que costa tant de fer avançar, sigui quin sigui el tema a tractar: urbanisme, usos i equipaments, mobilitat... La inevitable interacció entre els municipis d'una mateixa àrea urbana exigeix esforços de planificació conjunta per part de tots, tot i que a vegades resulta inevitable el xoc i la confrontació, com hem vist i viscut aquests darrers anys amb la “batalla” pel nou Hospital Trueta.

Per això la simple voluntat d'entendre's, en aquest cas en clau de mobilitat, de tots aquests municipis és encomiable, per la qual cosa la ciutadania no podem fer més que implicar-nos-hi i participar-hi, naturalment amb una mirada crítica, alhora que generosa i, sobretot, una mirada en clau supramunicipal.

L'execució d'aquest pla hauria de definir una mobilitat més saludable dins i entre aquests municipis prioritzant desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic; això implica, tal com defineix el mateix PMUS-SGI:
    • Un repartiment modal més equilibrat, en el qual tots els modes de transport tinguin un paper òptim.
    • Millorar de la xarxa per a vianants existent, creant connexions segures entre barris.
    • Promoure una gestió intel·ligent i ordenada del trànsit i de l’aparcament.
    • Millorar l’eficiència, interconnexió i competitivitat de la xarxa de servei de transport públic.
    • Facilitar l’ús de la bicicleta com a mode de transport quotidià i habitual de la població.

Després de les fases de recollida d'informació i d'anàlisi el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Supramunicipal entrarà en la fase de diagnosi de la mobilitat i l'establiment dels objectius i estudi d'alternatives; posteriorment, ja l'any 2024, caldrà fer la redacció de l'estudi ambiental i fer la redacció de la proposta final.

Aquest pla de mobilitat es cuina a foc lent i és d'esperar que les mesures tardin a executar-se; segurament algunes de les que contindrà són fàcilment executables de forma més immediata, d'altres requeriran més temps, entre altres motius per a la recerca de finançament; en tot cas esperem que aquest pla sigui un motor de transformació de la mobilitat de l'àrea supramunicipal de Girona, que ens permeti anar arraconant cada vegada més el vehicle privat i que puguem moure'ns més, i millor, amb transport públic.

Esperem que tot aquest esforç, polític tècnic i ciutadà, no quedi, com passa amb tantes altres propostes, en paper mullat. La necessitat és imperiosa, l'exigència i el compromís han de ser màxims.

Article publicat al número 115 de la revista Parlem de Sarrià.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada