dijous, 2 d’agost de 2012

Perquè avui donaria diners a #focalcor i no a #1català1arbre! #focempordà

Si avui, ara mateix, hagués de fer una donació en alguna de les campanyes promogudes per recuperar les zones afectades pel foc de l'Alt Empordà ho tindria clar: Foc al Cor.

És cert que és molt més popular la campanya 1 català, 1 arbre, però, sense voluntat de confrontar ambdues iniciatives, però sí comparar-les, la promoguda per l'IAEDEN em genera més confiança.

La campanya 1 català, 1 arbre té a favor que ha tingut una gran reprercussió a les xarxes socials, especialment a Twitter, també a Facebook; els perfils en ambdues xarxes d'1 català, 1 arbre tenen molts més seguidors i fans que no pas els de l'IAEDEN (i Twitter).

No és el nombre de fans, de seguidors, ni la seva repercussió el què em fa decantar per una o altra campanya, sinó que és la transparència, els referents i la informació que transmeten i comuniquen ambdues campanyes; i aquí, seguidors i popularitat a banda, Foc al Cor per mi guanya la partida.

Al web de la campanya 1 català, 1 arbre expliquen clarament quin és el seu objectiu i què cal fer, però el què no queda és el com... Però sobretot a 1 català, 1 arbre hi trobo a faltar un espai que digui clarament qui impulsa aquesta iniciativa, qui hi ha al darrere!

Que sigui una iniciativa particular no és, a priori, cap problema ni cap barrera, però que qui té promou la iniciativa no s'identifiqui, més enllà d'un telèfon mòbil i un correu electrònic sense saber a qui adreçar-te no penso que sigui la millor de les bones pràctiques.

Per contra, la campanya Foc al Cor em genera molta més confiança; es veu clarament qui hi ha al darrera, quin objectiu té i què cal fer per assolir-lo! A més transparència, major confiança.

Aplaudeixo la iniciativa d'1 català, 1 arbre; ha quallat i ha arribat a la gent, ha ajudat a difondre el desastre del foc i, ben segur, a prendre consciència de la necessitat de recuperar la terra cremada... Res del què fan, res del què han fet, és en va, tot al contrari! Però em permeto suggerir-los dues coses:

  1. que els impulsors, particulars o entitats, s'identifiquin clarament al web i a la resta de xarxes, en pro de la transparència, i...
  2. que es sumin, i amb ells tots els seus seguidors, a la campanya Foc al Cor!