divendres, 10 de desembre del 2010

Tot el que necessites saber sobre els Premis Incorpora de "la Caixa" 2010

Foto de grup de les empreses premiades. Foto: Obra Social Fundació "la Caixa"

El passat dijous 30 de novembre de 2010 es van lliurar Premis Incorpora de "la Caixa" al CaixaFòrum de Madrid. Aquest és el complet comunicat de premsa de l'Obra Social "la Caixa", en el què hi trobareu informació sobre les empreses premiades i el programa Incorpora.

Carrefour rep el guardó en la categoria de treball en xarxa
L’Obra Social "la Caixa" lliura els premis Incorpora a empreses espanyoles compromeses amb la integració laboral

• La III Edició dels Premis Incorpora també reconeix CLN Servicios Integrales, Expoclean i Perfumerías y Droguerías Ana Pilar, per les seves actuacions en l’àmbit de la integració laboral de persones amb dificultats especials per trobar feina.

• Les empreses premiades són algunes de les més de 12.000 de tot Espanya que col·laboren amb el programa d’integració laboral de l’Obra Social "la Caixa", que ha facilitat la inserció de més de 31.000 persones en risc o en situació d’exclusió (per exemple, persones amb discapacitat, aturats de llarga durada, joves o dones víctimes de la violència masclista).

• En marxa des de l’any 2006, el programa Incorpora compta amb la col·laboració de 243 entitats socials especialitzades a treballar amb col·lectius en risc d’exclusió, i amb una xarxa de 367 tècnics d’inserció laboral que serveixen de pont entre aquestes entitats i les empreses.

• En consonància amb les necessitats socials del moment actual, la iniciativa és una de les prioritats estratègiques de l’Obra Social "la Caixa" aquest any, cosa que es tradueix en una inversió acumulada de 46 milions d’euros.

Madrid, 30 de novembre de 2010. – El director general de la Fundació "la Caixa", Jaime Lanaspa; i Juan José Barrera, director general de l’Economia Social, del Treball Autònom i de la Responsabilitat Social de les Empreses han presidit el lliurament de guardons de la III Edició dels Premis Incorpora.

Aquests reconeixements, creats per l’Obra Social "la Caixa" premien les millors actuacions en l’àmbit de la contractació de persones en situació o en risc d’exclusió social, impulsades a través del programa Incorpora, que promou la integració laboral dels col·lectius amb més dificultats per trobar feina.

Amb els Premis Incorpora, l’Obra Social "la Caixa" reconeix la tasca de les més de 12.000 empreses que estan col·laborant actualment amb el programa de l’entitat. Són empreses que integren d’una manera voluntària les preocupacions socials en la seva estratègia empresarial i que contribueixen a crear una societat més justa, solidària i sostenible.

Les quatre modalitats establertes són:
- Petita empresa (menys de 50 empleats)
- Mitjana empresa (entre 50 i 250 empleats)
- Gran empresa (més de 250 empleats)
- Treball en xarxa (més de 250 treballadors; incorporacions en més d’una delegació de la mateixa empresa)

El jurat de la III Edició dels Premis Incorpora de l’Obra Social "la Caixa" ha estat format per persones rellevants del món empresarial i experts en integració laboral externs a l’entitat, que han valorat en la seva deliberació la qualitat de l’ocupació generada, el nombre de llocs de treball creats, el tipus de contracte
ofert i el perfil dels treballadors integrats. Les empreses que, finalment, han estat guanyadores en cada categoria són les següents:

1. Perfumerías y Droguerías Ana Pilar (Granada)
(modalitat petita empresa)
Droguerías y Perfumerías Ana Pilar, una cadena de 15 perfumeries situades a Granada i que pertanyen al Grupo Beiro, participa en el programa Incorpora des del desembre de 2008. A través d’aquesta iniciativa, ha contractat 18 dones procedents de diferents col·lectius: més grans de 45 anys, dones
víctimes de la violència masclista, aturades de llarga durada, menors de 25 anys i dones exdrogodependents. Droguerías y Perfumerías Ana Pilar té una clara vocació social, ja que la seva política d’ocupació es proposa de fer convergir la rendibilitat econòmica i la rendibilitat social.

2 . Expoclean (San Fernando de Henares)
(modalitat mitjana empresa)
Expoclean és una societat amb més de deu anys d’experiència en el sector de la neteja d’edificis. Formada per una plantilla de més de 100 persones, té clients arreu del territori nacional, i té la intenció d’obrir dues delegacions noves a València i Andalusia l’any vinent. L’objectiu que es proposaven aquest any, en matèria de responsabilitat social corporativa (RSC), era que la plantilla arribés a tenir un 15% de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social.
Per mitjà del programa Incorpora, i gràcies a la confiança dipositada pels seus clients i per tothom que els ha ajudat en aquesta missió, l’empresa ha superat aquest percentatge i ha arribat fins al 23%. Per a l’any vinent, el repte és assolir el 30%.

3. CLN Servicios Integrales (Gijón)
(modalitat gran empresa)
CLN Servicios Integrales és una empresa familiar, molt arrelada territorialment i social, que ha apostat per generar riquesa, benestar i ocupació en el sector de la neteja, la higienització, el manteniment i la jardineria i el paisatgisme, entre d’altres. Constituïda el mes de novembre de 1989 a Gijón, l’empresa compta
actualment amb 255 empleats, dels quals 66 són treballadors amb discapacitat, és a dir, un 26,75% del total. D’aquests treballadors, 32 tenen un grau de discapacitat superior al 40% i en algun cas arriben al 79%.

4. Carrefour (àmbit estatal)
(modalitat treball en xarxa)
Carrefour, amb 135 supermercats i 171 hipermercats a tot Espanya, és una empresa socialment responsable que, conscient del paper que té en la societat, aposta per emprendre accions de recolzament en aquest àmbit, encaminades a millorar la situació dels més desfavorits. Pel que fa a RSC, desenvolupa diferents programes de caràcter social, amb l’objectiu de millorar la situació dels col·lectius desfavorits i en risc d’exclusió. Així, el mes de març de 2001, va crear la Fundació Solidaritat Carrefour, un òrgan que concentra i gestiona l’acció social que desenvolupa la companyia a Espanya.

A més a més, el jurat ha decidit destacar vuit iniciatives més, en pro de la integració laboral de persones en risc d’exclusió, dutes a terme per petites i mitjanes empreses (i, per tant, no obligades a complir la LISMI), a les quals ha atorgat una menció especial:

- Hotel Palmeras (Arona, Santa Cruz de Tenerife)
- Victoriano Villar Carreras (Valladolid)
- AENA, Aeroport de Barcelona (El Prat de Llobregat)
- Andilana (Barcelona)
- Axxon Selecting ETT (Girona)
- Sodexo España (Santa Coloma de Cervelló, Barcelona)
- Trebortex (Massanes, Girona)
- Horticulturas Castellón (Castelló)

El programa Incorpora, un referent en la integració laboral

La tercera edició dels Premis Incorpora s’inscriu en el programa de l’Obra Social "la Caixa" que duu el mateix nom i l’objectiu principal del qual és construir ponts entre les empreses i les entitats socials que es dediquen a la integració laboral, per tal de crear un clima d’entesa i de col·laboració entre totes que es tradueixi en oportunitats per als qui en tenen més necessitat.

L’any 2006, l’Obra Social "la Caixa" va posar en marxa el programa Incorpora per pal·liar les conseqüències que es deriven de la falta de feina entre els col·lectius més desfavorits de tot Espanya. Aquesta iniciativa fomenta la integració laboral en l’empresa ordinària de persones amb dificultats especials
per accedir al món laboral, com un mecanisme per lluitar contra la seva exclusió social.

Així, el programa s’adreça a persones en risc d’exclusió social, de manera prioritària a les que pateixen alguna discapacitat i als immigrants, la població més gran de 45 anys sense experiència laboral, les dones víctimes de la violència masclista i els joves amb dificultats per accedir a la seva primera feina.

Amb una inversió per part de "la Caixa" de pràcticament 46 milions d’euros en aquests tres anys, el programa s’ha consolidat com un referent en l’àmbit de la integració laboral. Els 31.116 llocs de treball creats fina ara avalen la solidesa del projecte.
Les empreses i les entitats socials, els suports bàsics del programa

Gràcies a la tasca de mediació que ha dut a terme Incorpora els darrers tres anys, s’ha aconseguit que l’empresariat i el tercer sector treballin junts en favor del benefici recíproc i que deixin de banda el desconeixement mutu.

Així, el nombre d’entitats socials col·laboradores puja fins a 243 arreu d’Espanya, distribuïdes en els Grups Incorpora creats en cada comunitat autònoma. Això representa que organitzacions que actuaven d’una manera aïllada, ara compten amb una xarxa d’integració per treballar conjuntament i així fan més rendibles els recursos i comparteixen coneixements i metodologia entre totes les entitats.

El nombre d’empreses vinculades al programa també ha crescut, en aquest cas fins a la xifra de 12.953. De fet, i fruit del treball de sensibilització empresarial, el nombre de companyies col·laboradores ha passat de 9.054 fins a aquestes 12.953 actuals en només un any (d’octubre de 2008 a octubre de 2010). A
aquestes cal afegir els 143 acords signats amb agrupacions empresarials (com ara cambres de comerç, patronals i confederacions), que potencien l’oferta com a programa de RSC a través, per exemple, de l’organització conjunta de jornades de sensibilització. Aquesta complicitat amb el sector empresarial ha permès constatar, un any més, que la contractació de persones en risc d’exclusió és una alternativa viable per als empresaris.

Així, doncs, l’aportació principal d’Incorpora és que planteja un concepte innovador de la integració laboral de persones en risc o situació d’exclusió, ja  que aplega en un mateix model la xarxa d’entitats socials i la xarxa solidària d’empreses, en el marc de la responsabilitat social empresarial.

Tot això no hauria estat possible sense la contribució dels tècnics d’inserció laboral, una figura clau d’Incorpora. El programa de l’Obra Social "la Caixa" compta amb 367 professionals d’aquest tipus, que fan un paper d’enllaç especialment rellevant en tots els processo d’integració laboral.

Aquest enfocament global de les insercions laborals de persones en situació o risc d’exclusió social és una de les característiques més ben valorades per les empreses, que el consideren el principal valor afegit que aporta Incorpora.


La col·laboració estreta entre els dos pilars fonamentals d’Incorpora (les entitats i les empreses) és el principal tret distintiu d’aquest programa de foment de l’ocupació, i el que permet oferir un servei de qualitat a tots els agents implicats. La consolidació plena d’aquest model i el bagatge acumulat durant tres anys han permès fer front als efectes de la crisi, que ha comportat un augment significatiu de les demandes d’ocupació a tot Espanya.

La responsabilitat social, una oportunitat per a les empreses 

La responsabilitat social empresarial passa, entre molts altres aspectes, per la manera de gestionar els llocs de treball. En aquest sentit, l’empresa ordinària és la millor opció per aconseguir una veritable incorporació en el mercat laboral dels grups de persones en situació o risc d’exclusió social.

Segons l’experiència de l’Obra Social "la Caixa", aquestes insercions no generen més incidències que la resta de contractacions que fan les empreses, de manera que el programa Incorpora es converteix en una alternativa viable per als empresaris: la possibilitat de cercar perfils especialment adaptats a cada lloc de treball es pot convertir en un valor afegit per a l’empresa.

"la Caixa" lidera una estratègia global de lluita contra l’exclusió social 

El programa Incorpora s’emmarca en la lluita de la institució contra l’exclusió social, ja que, les situacions de desigualtat, a més d’afectar de manera directa les persones que les pateixen, també repercuteixen en el conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, l’Obra Social "la Caixa" treballa per combatre el risc de fractura social, entès com una de les amenaces més importants per a l’actual Estat de benestar.

D’aquesta manera, tenir una feina digna permet que les persones s’assegurin una font de subsistència econòmica, però, sobretot, és un factor d’integració social, una porta oberta cap a un futur amb oportunitats. L’estratègia de l’Obra Social "la Caixa" per evitar l’exclusió social dels ciutadans també se sustenta en altres programes, com ara el d’Habitatge Assequible o CaixaProinfància, el programa de superació de la pobresa infantil. D’altra banda, des de MicroBank, el banc social de "la Caixa", s’ajuda totes les persones amb recursos econòmics limitats. L’atenció a les persones amb malalties avançades i els seus familiars, i la promoció de la vacunació infantil en els països amb rendes baixes són altres de les prioritats estratègiques de l’Obra Social per al 2010.

Per tot això, aquest any "la Caixa" ha assignat a la seva Obra Social una dotació de 500 milions d’euros, una constatació, ara més que mai, del seu compromís amb les necessitats de les persones.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada