dimarts, 22 de juliol del 2014

Manifestos per donar i vendre!


Ignoro si els experts, aquí em caldria la reconeguda opinió de Vicenç Pagès, per exemple, consideren els manifestos com un gènere literari propi, però de no tenir-lo bé se'ls hi podria atribuir.

En la definició que ara ens interessa un manifest és una "declaració escrita en la qual un govern, un partit polític o un grup cultural expliquen públicament llurs propòsits i llur programa d'actuació".

Efectivament els manifestos serveixen per a fixar posicions, d'una manera més o menys concreta, més o menys difusa, sobre temes o qüestions de caràcter públic i, se suposa, d'interès general.

Però d'un manifest és tan o més interessant i important que el que el propi manifest diu i defensa, qui el signa i hi dóna suport!

Davant un manifest podem compartir en gran part el què diu però no sentir-nos còmodes en qui ho escriu o subscriu, o viceversa... Davant la petició d'adhesió a un manifest tan important és llegir-lo, com prestar atenció a qui més hi dóna suport, doncs bé una cosa, bé l'altra, poden frenar-nos o animar-nos a adherir-nos-hi!

Un manifest no serveix només per fixar posicions, fer propostes i influir en les decisions polítiques, també serveix per alinear a la gent tan a favor com en contra, tot i que en la majoria de casos la gran majoria de la població mostra més aviat escepticisme davant la majoria de manifestos.

El llistat de persones que dónen suport a un manifest és un punt molt crític, doncs a vegades n'hi ha prou desacreditant alguna de les persones que el subscriu per desacreditar tot el manifest sencer, amb independència del text o de la resta de persones que també el subscriuen.

Quan hom no troba arguments en el text d'un manifest per rebatre'l sempre pot recórrer al llistat de persones que l'hi dónen suport i ben segur trobarà algú amb prou mèrits que li serviran per desacreditar-lo; un dels més típics: tal persona també va donar suport a tal altre manifest!

De manifestos n'hi ha per tots els gustos i de tots els colors; darrerament han estat notícia aquests tres:


Hi haurà més manifestos aquesta setmana? Jo no ho descartaria, tot i que ja sabem que solen proliferar "per simpatia"...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada