dimecres, 28 de març del 2012

En defensa del transport escolar gratuït a #SarriadeTer
Moció presentada pels grups d'ERC, PSC i CiU a favor del manteniment del transport escolar gratuït a l'escola pública Montserrat de Sarrià de Ter


Exposició de motius

L’Escola Montserrat és l’escola pròpia de Sarrià de Ter. Una escola pública, catalana i de qualitat. Una escola de dues línies on es desenvolupa educació Infantil i Primària. Durant més de tres dècades ha estat no només el centre de referència dels sarrianencs i sarrianenques sinó que ha acollit també alumnes de diferents municipis del voltant. Durant tot aquest temps, el centre i els seus diferents claustres, han treballat pedagògicament els lligams amb l’entorn social de l’Escola amb multitud de projectes referits a la realitat del municipi. D’aquí la relació estreta entre el centre i el poble. I entre la direcció del centre i aquest ajuntament.  

L’Escola Montserrat està ubicada en un àmbit fora del nucli urbà en un context de terrenys rústics. Aquesta situació ha estat, durant tots aquest temps, beneficiosa pels alumnes i tota la comunitat educativa en general perquè ha permès gaudir d’una escola enclavada en entorn natural privilegiat. Tanmateix, es precisament la ubicació de l’escola que ha comportat problemes d’accessibilitat. Les dificultats per poder dirigir-s’hi peatonalment des de la majoria de punts del municipi i alhora la manca d’espai per a la correcta gestió del trànsit rodat ha fet que fos imprescindible el transport escolar per poder accedir-hi.  

Fins aquest curs aquesta problemàtica ha estat resolta satisfactòriament per a les famílies de Sarrià de Ter gràcies al que preveu el Decret 161/1996, de 14 de maig. Aquest decret regula el servei escolar de transport per als alumnes d’educació obligatòria que s’han de desplaçar fora del seu municipi de residència i preveu, en la seva disposició addicional primera, que “quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les consignacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei escolar de transport a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència”.

En aquest supòsit es troben els alumnes de l’Escola Montserrat que gràcies a aquesta disposició han gaudit del transport escolar gratuït. Això ha estat així fins ara. Tanmateix, el Consell Comarcal del Gironès, responsable del servei, ja ha advertit que a partir de l’any 2012 no podrà seguir prestant-lo com ara a causa de les retallades dels imports que reben del Departament de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, “les consignacions pressupostàries” que esmenta el decret 161/1996 no seran suficients per garantir-ne la gratuïtat.

En aquest sentit, s’ha informat ja a les famílies usuàries d’aquest servei que a partir del curs vinent (2012-13) el transport serà cofinançat entre el Departament i els alumnes usuaris. Aquests darrers hauran d’abonar 1,5 euros per dia i plaça.

Aquesta mesura trenca la situació garantida des de 1996 i en conseqüència retalla un dret adquirit pels sarrianencs i sarrianenques.

És per aquest motiu que proposem l’adopció dels següents:

Acords

1. Constatar les dificultats d’accés i aparcament a l’escola Montserrat degut a la seva ubicació separada del nucli urbà. En aquest sentit, posar de manifest la especificitat d’aquesta situació davant de les resta de situacions en l’àmbit de la comarca del Gironès.
 
2. Constatar la necessitat de mantenir el transport escolar gratuït per als alumnes de l’Escola Montserrat

3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a mantenir en l’addenda econòmica del Departament d’Ensenyament amb el Consell Comarcal del Gironès l’import que hagi de ser necessari i suficient per a continuar poder prestant el servei de transport escolar a l’Escola Montserrat de Sarrià de Ter.

4. Manifestar el suport a l’AMPA de l’Escola Montserrat i al conjunt de la comunitat educativa en la seva reclamació d’una oferta escolar pública, digne i de qualitat incloent el transport escolar gratuït i universal.

5. Transmetre aquest acord a tots els grups parlamentaris representats al Parlament de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Gironès, a l'Escola Montserrat i a l'AMPA de l'escola Montserrat de Sarrià de Ter.

Sarrià de Ter, 27 de març de 2012

Moció aprovada per unanimitat al Ple ordinari de 27 de març de 2012

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada