dijous, 20 d’octubre del 2011

Sense un compromís ferm amb el #tercersector no hi ha simbiosi, #presidentMas! #diapobresa


Deia el titular de la nota de premsa del Govern de l'acte de commemoració del Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya:

El president Mas demana "una simbiosi d'actuació entre administracions, teixit associatiu i ciutadania" perquè el combat contra la pobresa sigui "permanent"

La paraula clau aquí és simbiosi... doncs bé, anem-la a definir:

2 SOCIOL En ecologia humana, relació que sustenta l'estructura d'un grup humà, tant en el seu aspecte espacial com en la divisió del treball i que inclou avantatges recíprocs entre els seus diversos components.

No sé si a l'hora de preparar el titular el president Mas va llegir bé aquesta definició, doncs de moment en la relació entre l'administració competent, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, i el teixit associatiu, les entitats del tercer sector, no hi ha hagut precisament avantatges recíprocs: primer retallades pressupostàries que fan que allò que et van dir que valia un servei ara vam menys, i després demores en el pagament dels compromisos acordats i signats, fent-nos pagar els plats trencats dels problemes de tresoreria de la Generalitat!.

Però aquesta és l'única malícia de les declaracions, doncs per a reblar el clau el president Mas a més va dir que “ningú pot defugir les seves responsabilitats, el Govern el primer”. La veritat és que n'hi ha per (de)fugir corrents!

Ha estat el Govern qui ha defugit, primer i tot sol, de les seves responsabilitats; les entitats som aquí, a peu del canó, fent mans i mànigues, també financeres, per mantenir l'atenció social, educativa i assistencial dels serveis que gestionem per delegació de la Generalitat; i la ciutadania, que en general prou pena passa, es manté també solidària a través del voluntariat o de les donacions, econòmiques o en espècie, que fan, afortunadament encara (i que per molts anys i moltes gràcies), moltes empreses i corporacions.

I és que tanta simbiosi no pot ser bona! Quan una entitat social presta per delegació un servei públic competència de la Generalitat i es dirigeix a una entitat financera, aquesta no veu una entitat social que li demana una ampliació o un refinançament d'un crèdit per a fer front a les seves obligacions (nòmines, proveïdors, etc), l'entitat financera en realitat hi veu a la pròpia administració de la Generalitat, vestida d'entitat social... i és quan aleshores, oh simbiosi, l'entitat social marxa amb la cua entre cames! Aquest és un trosset més del drama! I al final, entre totes les entitats que fem equilibris, alguna caurà... i amb ells el servei i acció social que presta...

La qüestió és molt més simple, molt més senzilla... i si he començat amb un titular del govern, res millor que acabar amb el titular del mateix acte de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya:

La Taula del Tercer Sector insisteix que es pot evitar la pobresa amb voluntat política

No ens interpel·li a nosaltres, ni entitats socials ni ciutadania, per combatre la pobresa! Interpel·lis a vostè mateix, president Mas, al seu govern i al Parlament de Catalunya! Voluntat política! Sumin la seva voluntat, les seves voluntats a les nostres i llavors sí, tanta simbiosi com vulgui!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada