2.500 € pel Centre de Visitants - 800 € pel CAT Ripoll: una missió impossible!