Si no fóssim amos de les paraules, quan estaries disposat a pagar per una?